A Day of Youthful Creativity

Cruinniú na nÓg celebrates and encourages children and young people’s participation in culture and creativity through performance, coding, theatre, art and music workshops, readings, screenings, special events and much more. Events are free, local and activity-based. It’s a day for ‘doing’, ‘making’ and ‘creating’!Lá Cruthaitheachta na hÓige

Déanann Cruinniú na nÓg comóradh agus cothú ar rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcúrsaí cultúir agus cruthaitheachta trí thaibhiú, códú, téatar, ceardlanna ealaíne agus ceoil, léamha agus scannáin a thaispeáint, ócáidí speisialta agus neart eile. Beidh na himeachtaí saor in aisce, ar fáil go háitiúil agus beidh siad bunaithe ar ghníomhaíochtaí. Is lá é chun rudaí ‘a dhéanamh’, ‘a thriail’ agus ‘a chruthú’!

Workshop of Creative Dance for children 3-6 years old.

Leave a Reply